Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin


Forskning

Inom antroposofisk medicin bedrivs forskning kring bland annat allergi, onkologi, omvårdnad samt de antroposofiska läkemedlens effekt. Ett omfattande arbete kring att utveckla en individorienterad vetenskapsmetodik har även påbörjats.

Läs på www.vidarkliniken.se/forskning_publikationer.php#allmant

  Senaste uppdatering 28 juni 2007