Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin


LAOM är en läkarförening som verkar för den antroposofiska medicinen i Sverige. LAOM ser som sin uppgift att stödja praktiskt medicinskt arbete, forskning och utbildning, samt att skapa förutsättningar att utöva antroposofisk läkekonst.

LAOM är också ett forum och nätverk för läkare och läkarstudenter med intresse för antroposofisk medicin. LAOM har ett internationellt samarbete med liknande läkarorganisationer i hela världen. LAOM är medlem i IVAA, som betyder
Internationale Vereinigung Antroposophischer Aerztegesellschaften, International federation of Antroposophic Medical Associations.


 

Senaste uppdatering 7 november 2016