Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin


Länkar

www.vidarkliniken.se
Nordens enda antroposofiska sjukhus beläget i Järna.


antroposofiskmedicin.se
Svenskt nätverk för antroposofisk medicin och terapi.

www.ivaa.info
International Federation of Antroposophic Medical Associations = Internationale Vereinigung Antroposophischer Aerztegesellschaften

Vi samverkar med FIM- Föreningen för Integrativ Medicin

Grundat 27/9 2008
Länkar för mer information
www.integrativ-medicin.se

 

  Senaste uppdatering 25 juni 2015