Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin
Medlemskap

Delta som gäst

Läkare och läkarstudenter är välkomna att delta som gäster på våra temadagar efter kontakt med någon i föreningen.

Att bli medlem

Både läkare och läkarstudenter kan bli medlemmar efter kontakt med någon i föreningen. Årsavgift för läkare 400 kr, för AT-läkare och pensionärer 250 kr och för med. stud. 100 kr.

  Senaste uppdatering 3 september 2010