Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin
Utbildning

Sverige

www.vidarkliniken.se

Internationellt

Medicinska sektionen vid Goetheanum, Högskola för antroposofi, Postfach 134, CH–4143 Dornach. www.medsektion-goetheanum.ch

  Senaste uppdatering 28 juni 2007