Läkarföreningen för
antroposofiskt orienterad medicin
Verksamhet

Inom LAOM kan läkare som är intresserade av antroposofisk medicin få utbildning, fortbildning och kollegialt stöd. Föreningen organiserar de yrkesverksamma läkarna och de läkare som har intresse av att veta mer om antroposofisk medicin. Som medlem får man via internet ett medlemsbrev flera gånger om året med aktuell information om kurser, rapporter, nya forskningsresultat mm.

  Senaste uppdatering 28 juni 2007